महाराष्ट्र सामाजिक

अभंग ” बेघरांचे घर “

अभंग ” बेघरांचे घर “

बेघरांचे घर । जीवन आधार ॥

करू या उद्धार । बेघरांचा ॥ १ ॥

हरवले आभाळ । करावे ते काय ।

चिंताग्रस्त माय । बेघरांची ॥ २॥

उघड्यावरच । थंडीत उन्हात ।

भिजे पावसात । बारोमास ॥ ३॥

विचारे ना कोणी । पडलो आजारी ।

जीव रस्त्यावरी । पडलेला ॥ ४ ॥

कठीण हे झाले । जीवन जगणे ।

निवारा मागणे । राहायला ॥ ५ ॥

बेघरांचे घर । रेल्वेचा हा पूल ।

पेटेच ना चूल । उपाशीच ॥ ६ ॥

बेघरांचे घर । फूटपाथवर ।

नाही अंगावर । वस्त्रचिंधी॥ ७ ॥

कुडकुडतेय । वृद्धपणी काया ।

दाखवावी माया । कोणितरी ॥ ८ ॥

आधार केंद्रात। वृद्ध मायबाप ।

मुलाबाळा ताप । वाटतसे ॥ ९ ॥

मुलांनी बेघर । मायबाप केले ।

तया हाकलले । घरातून ॥ १० ॥

झालो मी बेघर । आलो रस्त्यावर ।

बेघर आधार । वृद्धपणी ॥ ११ ॥

सापडेना छत । ना घर ना दार ।

चोहिकडे वारं । फिरतसे ॥ १२ ॥

बेघरांनी आज । जगावे ते कसे? I

जीवनात नसे । रुची रस ॥ १३॥

मुलांनीच माझ्या। करुनी भिकारी

भीक रस्त्यावरी । मागतोय॥ १४ ॥

काय सांगू आता । होई जगताना ।

मरण यातना । जीवनात ॥ १५॥

जगावे ते कसे ? I जीने रस्त्यावर ।

समोर हा कर । भिक्षेसाठी ॥ १६ ॥

बेघर सांगतो । हाकलू नका ना ।

आई-वडिलांना । वृद्धपणी ॥ १७ ॥

बेकरांना घर । शोधुनिया द्यावे ।

आनंदात न्हावे । बेघरही ॥ १८ ॥

आधार दिला हा । आधार केंद्रानं ।

दिले जीवदानं । बेघरांना ॥ १९ ॥

बडनेरा गावी । बेघरांचे घर ।

जीवन आधार । बनलेले ॥ २० ॥

वृद्धपणी झाले । केंद्र मायबाप ।

जगण्याचा ताप । घालविला ॥ २१ ॥

सर्वांनीच द्यावी । बेघरांना साथ ।

चालवावा रथ । बेघरांचा ॥ २२ ॥

बेघर एकदा । बघूनच घ्यावे ।

आशीर्वाद द्यावे । बेघरांना ॥ २३ ॥

बेघर दिनाच्या ॥ हार्दिक शुभेच्छा ॥

मनस्वी सदिच्छा । बेघरांना॥ २४ ॥

संत कबीर कविराज

राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त

     -: अभंगकार : –

प्रा.अरुण बाबारावजी बुंदेले,रुक्मिणी नगर,अमरावती. भ्र.ध्व.:-८०८७७४८६०९

About the author

Patrakar Shakti

Add Comment

Click here to post a comment

Copyright ©